Od lat 40. ubiegłego stulecia znana na świecie metoda stymulacji uwagi słuchowej, zwana też stymulacją audio-psycho-lingwistyczną (SAPL), pomaga dzieciom w otwieraniu się na świat dźwięków, komunikatów, w oswajaniu problemów z mową i uczestnictwem w życiu społecznym.

Profesor Alfred Tomatis - francuski otolaryngolog, foniatra - w latach 40. opracował metodę usprawniającą czynne słuchanie. Jak się okazało w toku badań sprawne słyszenie nie musi oznaczać sprawnego słuchania. Zdarza się, że dziecko „słyszy”, lecz „nie słucha”. Słuchanie jest bowiem aktywnym procesem, którego uczymy się przez całe życie i jest niezależne od stanu aparatu słuchu. Brak uwagi słuchowej wiąże się u dzieci z dysleksją, dysgrafią, nadpobudliwością psychoruchową i obniżeniem poczucia wartości. Często zdarza się, że dziecko czuje się odseparowane od otaczającego świata, jakby nie mogło w nim w pełni uczestniczyć. Profesor Tomatis uważał, że każdy z nas w procesie słuchania ma dominujące jedno ucho. Aby komunikaty dźwiękowe mogły szybko i sprawnie docierać do naszego umysłu, dominującym powinno być prawe ucho. Lewouszna lateralizacja słuchowa powoduje rozproszenie komunikatów docierających do mózgu poprzez emocje i negatywnie wpływa na jakość komunikacji. W terapii Tomatisa dąży się do aktywizowania prawego ucha.

Trening Tomatisa bazuje na udokumentowanych obserwacjach, że dźwięki o niskiej częstotliwości wyciszają pracę mózgu, natomiast te o wysokiej stymulują i pomagają w kształtowaniu uwagi słuchowej. Dlatego też Pacjenci podczas sesji słuchają specjalnie dobranego do swoich potrzeb materiału muzycznego bazującego na muzyce Mozarta i chorałów gregoriańskich. Dźwięki przekazywane są za pośrednictwem słuchawek przystosowanych do przewodzenia powietrznego i kostnego. Stymulacja dźwiękiem o zróżnicowanej częstotliwości ma za zadanie torować nowe drogi dla impulsów nerwowych i stymulować w ten sposób korę mózgową. Słyszana w słuchawkach muzyka, na dalszych etapach terapii znacznie przetworzona przez aparaturę do filtrowania dźwięków, „trenuje” ucho i uaktywnia w nim funkcję słuchową. Metoda treningu słuchowego jest dobrym sposobem kształtowania uwagi oraz prawidłowej lateralizacji słuchowej. Prof. Tomatis w swej terapii wykorzystał znany od początku XX wieku „efekt Mozarta”. Utwory Mozarta mają największe spektrum częstotliwości, stąd ich doskonałość. Filtrowanie dźwięków za pomocą specjalistycznej aparatury umożliwia dostarczanie tych częstotliwości do mózgu, których on najbardziej potrzebuje.

Poprawa jaką można obserwować po terapii często jest zaskoczeniem nie tylko dla samego Pacjenta.

Nad metodą Tomatisa zatrzymują się liczne ośrodki badawcze. W Polsce badania nad fenomenem tego treningu prowadzi między innymi Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Po licznych badaniach metoda zyskała uznanie i jest rekomendowana między innymi przez prof. Skarżyńskiego z IFiPS.

Terapia w Centrum Aktywnego Słuchania prowadzona jest według standardów Tomatis Developpement SA. Program treningu słuchowego dobierany jest indywidualnie na podstawie wyników obszernej diagnozy. Nie stosujemy treningów grupowych. Efekty terapii monitorowane są testami kontrolnymi. Według nas, ważne są warunki w jakich odbywa się terapia. Naszym Pacjentom zapewniamy ciszę i spokój. Terapia dzieci odbywa się często indywidualnie w komfortowym gabinecie wyposażonym w atrakcyjne zabawki edukacyjne.

© 2013 e-studio