Diagnostyka w Metodzie Tomatisa obejmuje:

Wywiad:

 

  • opis obecnie zgłaszanych dolegliwości: problemy szkolne, zaburzenia koncentracji, dysleksja, dyslalia, zaburzenia płynności mówienia, problemy emocjonalne.

 

  • omówienie dotychczasowego rozwoju dziecka,Test uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej.

Testy dodatkowe:

Pomocne są w określeniu problemu pacjenta i uzyskania pełniejszego obrazu klinicznego. Zaburzenia słuchowe mogą, ale nie muszą być podstawowym problemem pacjenta (np. zaburzenie mowy mające podłoże zarówno słuchowe, jak i motoryczne).

© 2013 e-studio